บริษัทสุดยอดเมด จํากัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2565 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทําความสะอาด มีการบริการบํารุงรักษาและแม่บ้านประจําตามบริษัทศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า อาคารที่พักอาศัย อาคาร สํานักงาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม และ อื่นๆโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดีในการทําความสะอาด ทั้งในรูปแบบให้บริการทําความสะอาดแบบประจําและเป็นแบบชั่วคราวทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีการบริการจัดจําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทําความสะอาดและน้ำยาเคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้สําหรับในการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเลือกเรา

สะอาด สดใส เลือกใช้ สุดยอดเมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม